แผนที่
 
 
 
 
 
     
   

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ
เลขที่ 59 หมู่ 1 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
โทรศัพท์/โทรสาร : 038-016073-5
www.natakhwan.go.th