บริหารงานบุคคล : ระเบียบต่างๆ
 
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
 
1. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร [อ่าน 3 คน] เมื่อ 01 ต.ค. 2564
2. การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [อ่าน 3 คน] เมื่อ 01 ต.ค. 2564
3. การพัฒนาบุคลากร [อ่าน 3 คน] เมื่อ 01 ต.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1